test ponornych cerpadielUvažujete o kúpe ponorného čerpadla, ale nie ste si istí, ako funguje, alebo ktoré bude najvhodnejšie pre vaše potreby? Áno, studne sa líšia veľkosťou aj hĺbkou, preto nájsť správne čerpadlo pre maximálnu účinnosť sa môže zdať trochu zložité.

Náš dnešný článok vám pomôže získať jasnú predstavu o svete ponorných čerpadiel, dozviete sa o dostupných typoch, aj o tom, ako si medzi nimi vybrať.

Typické ponorné čerpadlo sa skladá z valca dlhého 60 až 120 cm, ktorý má priemer 8 až 12 cm. Táto trubica má hermeticky uzavretý motor, ktorý je tesne spojený s telom vodného čerpadla.

V našom teste ponorných čerpadiel nájdete tipy na tie najlepšie ponorné čerpadlá. Pri výbere sa neváhajte inšpirovať.

Test – TOP 7 najlepších ponorných čerpadiel

Názov modeluHodnoteniePribližná cena
1.IBO SCR 3"- 0,25
ponorne cerpadlo IBO SCR 3
94 %; 19 recenzií99 €
2.Fieldmann FVC 4002-EK
ponorne cerpadlo Fieldmann FVC 4002-EK
87 %; 48 recenzií55 €
3.Güde GS 1103 PI 94639
ponorne cerpadlo Güde GS 1103 PI 94639
90 %; 27 recenzií55 €
4.Fieldmann FVC 4001-EK
ponorne cerpadlo Fieldmann FVC 4001-EK
88 %; 109 recenzií45 €
5.Fieldmann FVC 2001-EC
ponorne cerpadlo Fieldmann FVC 2001-EC
85 %; 33 recenzií35 €
6.Güde GS 4002 P 400 W 94630
ponorne cerpadlo Güde GS 4002 P 400 W 94630
90 %; 24 recenzií35 €
7.Güde GS 4003 P 94638
ponorne cerpadlo Güde GS 4003 P 94638
93 %; 26 recenzií35 €

Ako vybrať to najlepšie ponorné čerpadlo (do studne)?

Pri výbere vhodného ponorného čerpadla do studne pre váš domov existuje veľa premenných.

Pre správne fungovanie zariadenia je potrebné zohľadniť parametre, ako je priemer plášťa vrtu, celková hĺbka vrtu, hodnota uzatváracieho tlaku, statická hladina vody, dynamická hladina vody a výdatnosť studne. A nemožno dostatočne zdôrazniť, že tieto čerpadlá sú špeciálne určené na čerpanie vody z vŕtaných studní.

Je nevyhnutné vybrať čerpadlo, ktoré zodpovedá vašim špecifickým potrebám a podmienkam.

1. Typy čerpadiel

Jedným z hlavných hľadísk pri výbere vhodného čerpadla pre studňu by mala byť hĺbka,resp. plytkosť vašej studne.

Vodné hladiny možno rozdeliť do dvoch hlavných kategórií:

 • hlboká hladina podzemnej vody
 • alebo plytká hladina podzemnej vody.

Ponorné čerpadlo je najvhodnejšie pre hlbšiu hladinu vody, zatiaľ čo na plytkej hladine funguje lepšie prúdové čerpadlo. Plytké studne sú definované ako studne s hĺbkou do 8 metrov.

Dnešný článok je však venovaný výlučne ponorným čerpadlám, prúdové čerpadlá pre plytké studne vám predstavíme najbližšie.

Pri vytváraní novej hlbokej studne (vŕtaná studňa, vrt, artézska studňa) môže byť výber, dodávka a montáž vodného čerpadla zverená prevádzkovateľovi studne. Týmto spôsobom odpadá starosť o inštaláciu čerpadla a zodpovednosť za zásobovanie vodou je v rukách jednej osoby. Sú však prípady, keď si čerpadlo chcete zaobstarať sami, alebo studňa bola postavená už dávno a potrebujete nainštalovať nové čerpadlo, alebo vymeniť existujúce čerpadlo, ktoré  nefunguje.

V takýchto prípadoch je potrebné vedieť niekoľko jednoduchých, ale veľmi dôležitých vecí, aby ste vedeli vybrať čerpadlo, ktoré vyhovuje vašim potrebám a možnostiam vašej studne. Aby ste sa rozhodli správne, potrebujete sa zamerať na tri dôležité veci – informácie o studni, informácie o spotrebe a prípadné preferencie týkajúce sa technického výkonu čerpadla.

2. Informácie o studni

 • vnútorný priemer
 • celková hĺbka
 • prietok (množstvo vody, ktoré je možné získať zo studne v režime ustálenej spotreby)
 • statická hladina vody (hladina vody vo vrte, keď sa z neho voda neodoberá)
 • dynamická hladina vody (hladina vody v studni, ovplyvnená hydraulickým zásahom – v tomto prípade čerpaním vody zo studne)

Všetky tieto údaje sú uvedené v „pase“ studne, ktorý vyhotovila firma, ktorá studňu vŕtala.

Ak z nejakého dôvodu nie je k dispozícii dokumentácia k vrtu, odporúčame kontaktovať špecializovanú odbornú firmu a zistiť náklady na získanie týchto informácií a vytvorenie kvalitnej dokumentácie k studni. Prečo potrebujete poznať parametre vrtu? Čerpadlo je inštalované v studni v bezpečnej hĺbke. Bezpečná hĺbka je taká, kde bude vždy voda. Keď sa voda zo studne neodčerpáva, studňa sa postupne napĺňa a voda sa usadí vo výške nazývanej statická hladina podzemnej vody.

Statická hladina vody sa rovná tlaku vo vodonosnej vrstve, z ktorej sa voda odoberá. Keď čerpadlo začne čerpať vodu zo studne, tlak sa v blízkosti studne zníži a zodpovedajúcim spôsobom klesne hladina vody v studni. Ak čerpadlo odoberá maximálne povolené množstvo vody zo studne, potom hladina vody klesne na dynamickú úroveň. Rozdiel medzi statickou a dynamickou hladinou vody je niekoľko metrov, niekedy aj niekoľko desiatok metrov.

Čerpadlo musí byť inštalované minimálne 2 metre pod dynamickou hladinou vody, inak môže začať bežať naprázdno (bez vody).

S klesajúcou hladinou vody sa zodpovedajúcim spôsobom zvyšuje výška, do ktorej musí vodné čerpadlo tlačiť vodu, takže tlaková výška čerpadla by sa mala počítať nie od hornej časti studňového potrubia, alebo zo statickej hladiny, ale z dynamickej hladiny.

💡 Bezpečná zóna pre umiestnenie čerpadla do studne je pod dynamickou hladinou vody a nad filtračnou oblasťou studne.

Výkonnosť čerpadla nesmie byť väčšia ako prietok vrtu. Aj keď bude čerpadlo inštalované na bezpečnom mieste – pod dynamickou hladinou, ak bude čerpať viac vody, ako je prietok v studni, vzniknú dve riziká:

 • kolaps vodonosnej vrstvy – častice vodonosnej vrstvy (piesok atď.) budú čoraz viac vnikať do studne, čo spôsobí poškodenie čerpadla, zablokovanie a spálenie elektromotora; môže dôjsť k mechanickému poškodeniu konštrukcie studne
 • pokles hladiny vody pod dynamickú hladinu – pri poklese hladiny pod hladinu, kde sa nachádza čerpadlo, dôjde k poškodeniu mechanickej časti čerpadla a elektromotora.

💡 Parametre studne sú teda dôležité preto, aby sa správne určil požadovaný tlak čerpadla a aby ste nezvolili čerpadlo s príliš vysokou produktivitou.

Čo ak údaje o studni nie sú k dispozícii?

Jediným bezpečným rozhodnutím je kontaktovať spoločnosť zaoberajúcu sa vŕtaním studní, ktorá môže vykonať testy a dodať potrebné informácie o studni. Ak toto nie je možné:

 • zistite kapacitu čerpadla hlbokej studne inštalovanej v susedovej studni
 • môžete si nainštalovať čerpadlo s čo najmenšou spotrebou
 • alebo sa pokúsite sami určiť potrebné parametre studne

Vo všetkých týchto prípadoch riziko výberu čerpadla zostáva výlučne na kupujúcom.

Technicky znalý a zodpovedný predajca v takýchto situáciách nebude odporúčať žiadny model ponorného čerpadla.

3. Informácie o spotrebe vody

 • aká je plánovaná spotreba vody
 • vzdialenosť od studne k objektu
 • ak je vrt umiestnený nižšie ako objekt v teréne, tak výškový rozdiel medzi hlavou vrtu a objektom
 • priemer potrubia od studne k objektu (ak potrubie nie je položené, potom by sa mal jeho priemer určiť podľa plánovanej spotreby)
 • dostupné napätie a výkon pre vodné čerpadlo (jednofázové alebo trojfázové)

4. Technická výkonnosť

Na základe vyššie uvedených informácií si už viete vybrať ponorné čerpadlo, ktoré bude fungovať v súlade so zamýšľaným účelom a prietokom vody hlbokej studne.

Výber čerpadla bude ešte viac šitý na mieru, ak oznámite predajcovi svoje želania týkajúce sa technického výkonu čerpadla:

 • preferovaný typ ovládania – čerpadlo bude pracovať elektronicky a bude meniť výkon v závislosti od spotreby, alebo bude zapínané/vypínané signálom tlakového relé
 • dostupné napätie na prevádzku čerpadla (jednofázové alebo trojfázové)
 • ďalšie preferencie, ako je materiál plášťa, materiál obežného kolesa atď.

Ak potrebujete vymeniť čerpadlo, ktoré doslúžilo a boli ste spokojní s jeho výkonom, potom pri kúpe nového čerpadla postačí, ak oznámite predávajúcemu nasledujúce údaje:

 • priemer existujúceho čerpadla (mm alebo palce)
 • informácie o napätí (jednofázové alebo trojfázové)
 • a tri výkonové parametre: produktivita (l/min), tlak (bar, m) a ak je známy, výkon (kW). Tieto údaje sú zvyčajne uvedené na typovom štítku čerpadla.

5. Typy konštrukcie čerpadiel

Predtým, ako sa rozhodnete pre kúpu konkrétneho čerpadla, predstavíme vám jednotlivé typy ponorných čerpadiel. A potom si viete vybrať model, ktorý vám najviac vyhovuje.

Na základe konštrukcie rozlišujeme tri rôzne typy čerpadiel:

 • A) krokové
 • B) skrutkové
 • C) membránové
A) Krokové čerpadlá

Krokové čerpadlá pracujú na základe turbínového systému. Každý stupeň čerpadla pozostáva z obežného kolesa a krytu obežného kolesa alebo difúzora. Rýchlo rotujúce obežné koleso tlačí vodu smerom von a difúzor smeruje kvapalinu nahor. Najpopulárnejšie modely majú priemer 3, 3,5 a 4 palce.

Podľa prevedenia rozlišujeme jednostupňové a viacstupňové čerpadlá.

Jednostupňové čerpadlá pre studne

Pri jednostupňových čerpadlách, ako už názov napovedá, všetku prácu vykonáva jeden stupeň čerpadla. Medzi výhody týchto modelov patrí okrem vcelku prijateľnej ceny aj nízka hlučnosť. Jednostupňové čerpadlá do hlbokých studní dosahujú v závislosti od svojho výkonu dobrý až vysoký výkon. Tým sa dostávame k nevýhodám. Aby sa tento výkon dosiahol, jednostupňové čerpadlá musia byť prevádzkované pri výrazne vyšších otáčkach ako viacstupňové.

Následky si viete ľahko domyslieť. Spotreba elektrickej energie a opotrebovanie sa zvyšuje, čím rýchlejšie sa koleso turbíny otáča. Zrnká piesku sú vrhnuté na komponenty vysokou rýchlosťou. Ak sa čerpá dlhší čas príliš veľa piesku, čerpadlo sa môže zadrhávať. Preto je dôležité dbať na vysokú kvalitu, najmä pri jednostupňových čerpadlách. Pohyblivé časti by mali byť vyrobené z vysoko stabilného plastu, ako je Noryl alebo nehrdzavejúca oceľ.

Ďalším kritériom pre dlhú životnosť čerpadla je jeho vyťaženosť. Ak vždy beží na 100% výkon, tak sa samozrejme pomerne rýchlo pokazí. S autom nejazdíte stále na plný plyn. Čerpadlo beží najhospodárnejšie pri 60 – 70 % výkonu. Tento aspekt by ste pri výbere nemali ignorovať. Skontrolujte aj výpočet výkonu čerpadla.

Výhody

 • lacné
 • tiché
 • dobrý výkon

Nevýhody

 • citlivé na piesok
 • opotrebovanie
 • vysoká spotreba energie
Viacstupňové čerpadlá pre studne

V princípe viacstupňové čerpadlá zodpovedajú jednostupňovým. Rozdiel spočíva v počte stupňov turbíny. Zvýšením počtu stupňov čerpadla sa dosiahnu dve veci:

 • Motor môže pracovať pri nižších otáčkach. Tým sa znižuje sila, s ktorou napríklad zrnká piesku ovplyvňujú komponenty a predlžuje sa životnosť čerpadla.
 • Možno použiť motory s nižším výkonom, čo je priateľské k peňaženke.

V tejto konštrukcii je voda tlačená z jedného turbínového stupňa na ďalší, vyšší stupeň. To vytvára vysoký tlak, veľké dopravné výšky a je možné dosiahnuť vysoký výkon. Vďaka tomu sú tieto čerpadlá ideálne, keď je potrebné veľké množstvo vody, napr. okrem zavlažovania záhrady by mala byť domácnosť zásobovaná aj vodou. Viacstupňové čerpadlá sú v súčasnosti pravdepodobne najobľúbenejšie čerpadlá pre studne. Je to dobrá správa aj pre zákazníkov, pretože to znamená, že existuje veľký výber a môžete veľmi ľahko nájsť čerpadlo, ktoré je šité na mieru vašim potrebám.

Samozrejme, pri výbere by ste mali vždy dbať na bezchybné prevedenie. Aj tu by mali byť turbínové kolesá a difúzory vyrobené z nehrdzavejúcej ocele alebo vysokopevného plastu. Netreba však ignorovať ani nevýhody. Z pochopiteľných dôvodov sú viacstupňové modely drahšie ako jednostupňové. Žiaľ, odolnosť voči piesku sa nezvyšuje použitím viacerých stupňov čerpadla. Na trhu sú modely, ktoré podľa výrobcu znesú až 180g/m3 piesku namiesto bežných 50g/m3. Ale určite nebudú fungovať večne s takou vysokou záťažou.

Výhody

 • vysoký výkon
 • veľká dopravná výška
 • tiché
 • menšie opotrebovanie
 • ideálne pre vysoké požiadavky na vodu
 • veľký výber modelov

Nevýhody

 • drahšie
 • odolnosť voči piesku nie je lepšia
B) Skrutkové čerpadlá

V princípe funguje skrutkové čerpadlo ako mlynček na mäso. Médium, v našom prípade voda, sa dopravuje otáčaním špirálového hriadeľa. Toto axiálne dodávanie umožňuje skrutkovým čerpadlám vytvárať vysoký tlak a preto je vhodné na preklenutie veľkých výškových rozdielov.

Tento typ čerpadiel je preto ideálny, keď je potrebné čerpať vodu z veľkých hĺbok. Vďaka konštrukcii sa na rozdiel od krokových čerpadiel nebudú zadrhávať a sú vhodné aj na čerpanie vody viac znečistenej pieskom. Napriek tomu samozrejme podliehajú opotrebovaniu. Veľkou výhodou je, že opotrebiteľné diely sú k dispozícii ako náhradné diely pre mnohé modely. Ich výmena nie je pre primerane skúseného kutila žiadny problém.

Skrutkové čerpadlá však majú jednu nevýhodu. Dosahujú len maximálny výkon 2500 až 3000 l/h.

Výhody

 • relatívne piesku vzdorné
 • čerpanie vody z veľkej hĺbky
 • nezadrháva sa
 • jednoduchá výmena jednotlivých častí

Nevýhody

 • prietok max cca 3000 l/h
C) Membránové čerpadlá

Veľkou výhodou membránového čerpadla do studní je, že nemá žiadne rotačné komponenty. Princíp je rovnaký ako u vzduchovej pumpy, ktorú pozná každý akvarista. Potrebný tlak vytvára membrána pohybujúca sa vysokou frekvenciou.

Čo to v praxi znamená? Vďaka absencii rotujúcich častí je membránové čerpadlo oveľa odolnejšie voči piesku ako krokové a skrutkové čerpadlo. Ale samozrejme dlhodobé vysoké zaťaženie pieskom neprospieva ani tomuto typu čerpadla. Špeciálna konštrukcia tiež zabraňuje zadretiu čerpadla. Ďalšou výhodou je nízka cena.

Membránové čerpadlá však majú aj niektoré nevýhody, ktoré by sa nemali podceňovať:

Maximálny prietok je okolo 2000 l/h. To znamená, že v záhrade môžete uspokojivo prevádzkovať maximálne tri zavlažovače. Toto množstvo je pravdepodobne príliš malé na zásobu vody v domácnosti. Tento typ čerpadla väčšinou nemá skrutkový spoj, ale len hadicový nástavec. To znamená, že výroba stúpačky pomocou PE rúr je nemožná. Okrem toho dochádza k vzniku hluku, ktorý je známy aj z akváriových čerpadiel. Vibrácie vytvárajú počas prevádzky neustále bzučanie, ktoré je zreteľne počuť.

Okrem toho musíte byť pri inštalácii čerpadla obzvlášť presní. Keď sa membránové čerpadlo dostane do kontaktu so studňou, hluk vibrácií sa ešte zvýši. Tu by ste si mali položiť otázku, či to chcete urobiť sebe a svojim susedom. Ďalšou zvláštnosťou membránových čerpadiel je poloha prívodu vody. Na rozdiel od iných typov čerpadiel je umiestnené v hornej časti krytu. Preto musíte pri prevádzke vždy dbať na to, aby hladina spodnej vody bola dostatočne vysoká. V opačnom prípade sa môže stať, že dôjde k nasatiu vzduchu a poškodeniu čerpadla.

Výhody

 • vysoká odolnosť voči piesku
 • cenovo dostupné
 • nemôže sa zadrieť

Nevýhody

 • obmedzený prietok vody
 • hlučné

6. Cena ponorných čerpadiel

Cena čerpadiel závisí nielen od výkonu, ale aj od celkovej kvality a doplnkov. Aby ste sa uistili, že kupujete čo najmenej citlivé čerpadlo s dlhou životnosťou, mali by ste skontrolovať podrobné údaje o produkte a vybrať si osvedčenú značku.

Vyššia cena stojí za to najmä pri čerpadlách, ktoré používate neustále.

Lacné čerpadlá do studne od cca 130 do 250 eur – pre hospodárneho majiteľa záhrady postačuje čerpadlo s dopravnou výškou 30 alebo 35 m. Takéto čerpadlo nájdete už za 130 – 150 eur.

V cenovom segmente do 250 eur sú aj čerpadlá, ktoré majú dopravnú výšku nad 50 m. Lacné čerpacie systémy však nie sú obzvlášť odolné voči piesku. Sú teda primárne vhodné na čerpanie čistej vody, ktorá je v cisterne alebo dažďovej šachte. Ak je voda príliš znečistená, čoskoro sa objavia známky opotrebovania.

Kvalitné čerpadlá do studne za 250 až 400 eur  – tu už nájdete čerpadlá s tlakovým spínačom a modely s elektronickým ovládaním. Tieto modely sú väčšinou určené na nepretržitú prevádzku a ponúkajú dobrú odolnosť voči piesku. Spoznáte ju podľa etikety 50 g/m³ alebo dokonca nad 100 g/m³. Pri cene do 400 eur môžete očakávať vysoký prietok – až  6000 l/h. Tlak je tiež výrazne vyšší v porovnaní s lacnejšími čerpadlami.

Profesionálne čerpadlá do studne za 400 až 800 eur – pre veľké záhrady značkoví výrobcovia, ako napríklad Gardena, ponúkajú výkonné čerpadlá s automatickým vypínaním. Tieto sú väčšinou vyrobené z nehrdzavejúcej ocele a preto sú absolútne odolné voči hrdzi.

Automatické ponorné čerpadlo s ochranou proti chodu nasucho stojí často od 400 do 800 eur. Značka Grundfos ponúka nielen jednotlivé ponorné čerpadlá, ale aj kompletný balík na zásobovanie vodou. Tu sa ceny vyšplhajú až nad 1000 eur.

Často kladené otázky o ponorných čerpadlách do studne

Aký výkon by malo mať čerpadlo do studne?

Na výpočet výkonu vášho čerpadla potrebujete dve merania: Aký je pracovný tlak v baroch a aká je požadovaná rýchlosť čerpania? Pre čerpadlo s pracovným tlakom 5,5 bar je teoretická dopravná výška 55 metrov. V praxi však stále dochádza k trecím stratám. V zásade: 1 bar tlaku čerpadla zodpovedá dopravnej výške 10 metrov.

Aké príslušenstvo je potrebné pre čerpadlo do studne?

Tlaková nádoba má zmysel, ak často čerpáte malé množstvá vody. Membránová tlaková nádoba zabraňuje neustálemu zapínaniu a vypínaniu čerpadla. Tým sa predlžuje životnosť zariadenia. Na spustenie alebo zdvihnutie čerpadla do studne je potrebné vypúšťacie lano. Sú dostupné v pletenom plaste, nylone alebo nehrdzavejúcej oceli. Kompletná súprava čerpadla pre studne obsahuje všetko príslušenstvo, ktoré potrebujete na inštaláciu a prevádzku čerpadla.

Čo je potrebné vziať do úvahy pri napájaní?

Ponorné čerpadlá pre studne vyžadujú dlhý napájací kábel s dĺžkou viac ako 25 metrov, aby sa dali ľahko pripojiť k elektrickej sieti. Obzvlášť výkonné čerpadlá sú vybavené prípojkou 400 V, ale existujú aj čerpadlá s 230V. Solárne čerpadlá sú dobrou alternatívou, keď nie je k dispozícii elektrická prípojka. Kábel sa zvyčajne dodáva v súprave s čerpadlom.

Je potrebné čerpadlo čistiť?

Ak zvolíte čerpadlo tak, aby dokázalo spracovať nečistoty v studni, nemalo by byť potrebné ho čistiť.

Zdroje informácií:

Redakcia

Redakcia

Už od roku 2017 sme tu pre Vás a pomáhame Vám s výberom produktov. V našich článkoch nájdete objektívne, hodnotné rady a tipy pri výbere produktov. Zapojte sa do diskusie a dajte nám vedieť v komentári, aký model produktu používate vy a či ste s ním spokojný a pomôžte tak iným návštevníkom.

Ohodnoťte tento článok
[Celkom: 1 Priemerne: 5]