test praciek so susickouPráčka so sušičkou je populárnym druhom kombinovanej práčky – poskytuje vstavanú sušičku pre rôzne užitočné funkcie, akými sú napríklad vysoko efektívne sušenie či kvalitné naparovanie bielizne. Na trhu sa práčky so sušičkou ujali aj vďaka ich kompaktnosti, aj práve preto sú vhodnou a častou voľbou práve do bytových objektov či menších domov. Nielenže svojou kompaktnosťou ušetria priestor v stiesnených priestoroch, no rovnako ušetrí aj priestor pre sušenie bielizne, vďaka čomu balkón alebo záhrada bude vyzerať úhľadnejšie.

Integrovaná sušička v práčke využíva to isté vnútro práčky, vôkol a vo vnútri ktorého sú vstavané komponenty typické pre sušičky, tie zaručujú aktívne sušenie bielizne spoločne s kvantom iných užitočných funkcií, vďaka ktorým sa skráti čas sušenia bielizne a ušetrí sa na vode ako aj energiách. Vďaka naparovacej funkcii sa napríklad vo väčšine várkach zaobídete aj bez žehlenia. Problémom sušičiek je vyššia začiatočná obstarávacia cena oproti klasickej práčke, ako aj zvýšené náklady na elektrickú energiu.

Náš test pračiek so sušičkou vám predstavuje rebríček tých najlepších pračiek so sušičkou, ktoré nájdete na trhu. Pri výbere sa neváhajte inšpirovať.

Test – TOP 7 najlepšie pračky so sušičkou

Ako vybrať tú najlepšiu pračku so sušičkou?

Výber sušičky prádla a práčky sa v určitých aspektoch prekrýva. Ak ste teda znalý v práčkach, určité vlastnosti na zváženie môžu byť plne totožné, vďaka čomu bude Váš výber informovanejší. Vo výbere je však potrebné zvážiť aj určité odlišnosti, prípadne možné nedostatky vo Vami zvolenom modely, nakoľko zabudovanie dvoch zariadení v jednom prichádza s niekoľkými, pre niektorých výraznejšími kompromismi.

Keď cena nie je problém, no priestor áno

Práčka 2 v 1 je vhodnou voľbou v prípade, že máte k dispozícii len obmedzený priestor a z akýchkoľvek dôvodov potrebujete, aby bielizeň bola hotová na nosenie už krátku dobu po vypratí – či už je dôvodom problém s veľkým množstvom bielizne, ktoré je potrebné vyprať, alebo radi pravidelne periete. Ceny sušičiek skombinovaných s práčkou sa nemusia ako pravidlo pohybovať vysoko a je možné si ju zaobstarať aj v cenovom rozsahu 300 €, no očakávajte nižšiu kapacitu a absenciu určitých funkcií. V prípade, že jediným problémom je priestor, no Váš rozpočet je vysoký, na trhu sa nachádzajú drahšie modely s vysokou kapacitou tak pre pranie, ako aj pre sušenie, a to s bohatou ponukou módov a predĺženou dlhoročnou zárukou.

1. Kapacita prania a kapacita sušenia

Prvým kompromisom práčok so sušičkou je práve znížená kapacita pre sušenie. V porovnaní so samostatnou sušičkou je kapacita pre sušenie v práčke so sušičkou znížená o približne polovicu z pracej kapacity. Inými slovami, kapacita prania sa bude približovať dvojnásobku kapacity pre sušenie, v dôsledku čoho bude potrebné vypratú bielizeň sušiť v dvoch cykloch.

Kapacita prania

Jedným z najdôležitejším údajom pri výbere práčky so sušičkou. Udáva množstvo bielizne, ktorou je možné práčku naplniť a efektívne vyprať.

Menšia kapacita prania (~4 kg) je vhodná pre jednočlennú či dvojčlennú rodinu. Ak však chcete rezervu, zvážte väčšiu kapacitu (~6 kg), a to najmä v prípade, že plánujete sušiť väčšie množstvo bielizne. Väčšia kapacita je najvhodnejšia v prípade veľkej rodiny (4-členná a viac), či veľkého množstva bielizne na pranie.

TIP: Vo všeobecnosti je lepšie siahnuť po práčke s vyššou pernou kapacitou, či už z nečakane veľkého objemu bielizne na pranie, kvôli plánom na rozrastenie rodiny či maximalizovanie kapacity na sušenie. Je to zároveň výhodnejšie v prípade, že plánujete prať väčšie kusy bielizne. Taktiež je dôležité poznamenať to, že účinnosť prania je vyššia v prípade, že bubon práčky nie je plne naplnený, v takom prípade práčka s vyššou pernou kapacitou má vždy navrch.

Kapacita sušenia

V kombinovaných práčkach so sušičkou je kapacita sušenia nižšia oproti kapacite prania. V praxi to znamená, že sušiť budete musieť častokrát v dvoch várkach. Niektoré modely disponujú kapacitou sušenia len na polovičnej úrovni kapacity prania, iné však poskytujú efektívne sušenie s kapacitou dosahujúcou 60%+ kapacity prania.

POZOR: Nie je to pravidlo, že vysoká perná kapacita sa rovná vysokej kapacite pre sušenie – to závisí striktne od modelu.

2. Hĺbka

Dôležitým údajom je aj hĺbka práčky, ktorá ovplyvňuje maximálnu kapacitu vnútra práčky ako aj jej vonkajšie rozmery. Je dôležité poznamenať, že hĺbka sa môže líšiť aj dvojnásobne medzi rôznymi modelmi, zatiaľ čo výška rôznych modelov sa nepohybuje v drasticky rozdielnych číslach. Táto skutočnosť Vám umožní vybrať rozmerovo najvhodnejšiu práčku so sušičkou, ktorú bude možné uložiť aj do kuchynskej linky či primalej kúpeľni. Vnútro rôznych modelov práčok so sušičkou bude ako pravidlo, vždy navrhnuté dvojakým spôsobom:

  • pre maximalizovanie hĺbky a teda aj kapacity práčky-sušičky, kvôli čomu sú tieto modely rozmernejšie
  • pre zúženie práčok v podobe ‚slim‘ modelov, kedy práčka zaberá čo najmenej priestoru.
Štandardné práčky so sušičkou
  • majú hĺbku nad 45 cm a teda aj vyšší objem
  • zaberajú svojou šírkou viac priestoru
Slim práčky so sušičkou
  • zaberajú výrazne menej priestoru
  • skvelou voľbou do menej rozmerných kúpeľní ale aj kuchynských liniek
  • majú hĺbku max. 45-50 cm a poskytujú výrazne menší objem

3. Spotreba energie pri praní a sušení (kWh)

Spotreba energie práčok so sušičkou je určovaná v štandardných kilowatthodinách a určuje sa tak spotreba pri praní, ako aj pri sušení. Je dôležité prehodnotiť obe hodnoty, nakoľko sa môžu výrazne líšiť – spotreba energie pri sušení sa typicky pohybuje v násobkoch spotreby pri praní, preto je dôležité si všímať tento rozdiel v spotrebe.

Údaj o spotrebe energie zodpovedá spotrebovanej energie za jeden prací cyklus. Pre vypočítanie ročnej spotreby práčky so sušičkou je potrebné vynásobiť spotrebu energie číslom 220. Toto číslo predstavuje 220 cyklov za rok, ide o štandardnú konštantu pre výmer ročnej elektrickej spotreby práčky.

TIP: Pre vypočítanie približných nákladov na elektrinu na rok, vynásobte výsledné číslo cenou za jeden kWh u Vášho dodávateľa.

4. Spotreba vody (litre)

Pri výbere práčok so sušičkou je dôležité zohľadniť nielen spotrebu energie, no taktiež aj spotrebu vody. To v prípade kombinovaných práčok platí dvojnásobne, a to z jednoduchého dôvodu. Aj pri procese sušenia sa bude spotrebúvať voda, menovite na prípadné chladenie sušenej bielizne.

Ročná spotreba vody je vypočítaná na základe 220-tich štandardných cyklov za kalendárny rok s polovične naplneným bubnom a teplotou programu od 40 °C do 60 °C.

POZNÁMKA: V prípade práčok so sušičkou je spotreba vody udávaná na energetickom štítku, ide o kombináciu spotrebovanej vody pri plnom cykle prania a sušenia zároveň.

Sixth Sense, Fuzzy Logic, Váhová automatika –  prítomnosť chytrých senzorov a pokročilého softvéru zaručí zníženie spotreby vody, energie, zminimalizuje opotrebenie komponentov (a bielizne) a urýchli sušiace a pracie procesy. Ide o funkciu pod rôznymi názvami, no v praxi fungujú veľmi podobne, ich pokročilosť závisí od výrobcu a modelu. Na základe množstva vloženej bielizne, jej druhu a jej váhy, práčka upraví množstvo spotrebovanej vody, druh pracieho prostriedku, teplotu a pod.

5. Energetická účinnosť prania

Vysoká energetická účinnosť je nielenže ekologickým, no taktiež aj ekonomickým riešením. Čím vyššia je energetická účinnosť práčky so sušičkou, tým účinnejšie premieňa dodávanú elektrickú energiu na prácu (t. j. pranie a sušenie). Ak radi rozmýšľate z dlhodobého hľadiska, energetickú účinnosť určite nepodceňujte. Napriek častokrát výrazne vyššej počiatočnej ceny zariadenia Vám bude v dlhodobom horizonte zariadenie šetriť na elektrickej energii, čo sa za roky používania nakopí.

TIP: Práčky s najvyššími triedami energetickej účinnosti (A+ až A+++) môžu byť automaticky považované za technologicky vyspelý a vysokokvalitný produkt, vďaka ktorému nielenže ušetríte na energiách, ušetríte aj na menej častých opravách a kúpa novej práčky Vás nemusí trápiť už o niekoľko rokov. Kvalitnejší produkt totižto nielenže vydrží dlhšie, bude mať aj nižšiu poruchovosť.

Trieda úspornosti A (A+, A++, A+++)

Dnes už najčastejšími triedami úspornosti, s ktorou sa môžete stretnúť, sú triedy úspornosti A. K tejto triede patria ešte účinnejšie triedy A+, A++ a A+++. Ich cena sa môže výrazne líšiť, a to v rozsahu niekoľkých stoviek eur. V dlhodobom horizonte sa pri ich kúpe ráta s návratom počiatočnej investícii do zariadenia v podobe ušetrenia na výdajoch na spotrebu elektrickej energie a vody.

Vypočítava sa ako pomer spotreby elektrickej energie k maximálnej kapacite bubna, kedy je program nastavený na 60° C. Výsledný údaj je uvádzaný v kWh (kilowatthodinách) na 1 kg bielizne.

Trieda A+++ A++ A+ A B C
Efektivita oproti triede A 73% 44% 20% 0% -20% -44%

 

TIP: Ak máte väčšiu rodinu, prípadne periete a sušíte bielizeň častejšie, výrazne sa to odrazí na výdavkoch na elektrickú energiu. V takom prípade sa trieda úspornosti stáva ešte dôležitejším faktorom pre zváženie. Rovnako je potrebné zohľadniť to, či je Váš dodávateľ či subdodávateľ elektrickej energie nevýhodný, aj vtedy je trieda úspornosti nesmierne dôležitou.

Trieda úspornosti B

S touto triedou úspornosti sa pravdepodobne stretnete skôr v krajinách mimo Európskej únie, kde regulácie na energetickú účinnosť zariadení nie sú tak striktné.

6. Energetická účinnosť sušenia

Energetická účinnosť sušenia sa udáva na rovnakej škále, ako energetická účinnosť prania. Výsledná účinnosť sa určuje na kilogram bielizne v štandardnom cykle suchej bavlny a pri maximálnej náplni bubna.

7. Účinnosť pracieho výkonu a odstreďovania

Účinnosť prania je ukazovateľom, ako si práčka dokáže poradiť s najťažšie zmývateľnými škvrnami. Tento problém sa teda nerieši výlučne kvalitným pracím práškom ani iným doplňujúcim prostriedkom, no ide o súhru účinnosti prania práčky, agresivitou tohto pracieho prvku a inými vedľajšími faktormi. Účinnosť pracieho výkonu sa podobne ako je to v prípade úspornosti, udáva na škále od A po G. Čo sa týka pracieho výkonu, nestretnete sa s účinnosťou prania B a nižšie v prípade, že nakupujete práčku so sušičkou s pracou kapacitou nad 3 kg.

To však neplatí v prípade účinnosti odstreďovania, kde je dodnes využívaná škála účinnosti (tiež od A až G), širšia. Účinnosť odstreďovania je vyrátaná pri programe Bavlna s teplotou 60 °C a udáva, ako efektívne sa odstredí voda z pranej bielizne.

Trieda účinnosti odstreďovania A B C
Percento zostatkovej vody po odstredení <45% 45 – 54% 54 – 63%

 

TIP: V prípade, že zvažujete nad kúpou práčky so sušičkou, bude pre Vás ekonomicky najvhodnejšie siahnuť po práčke s najúčinnejším odstreďovaním vody. Čím menej zostatkovej vody vo vypranej bielizni, tým menej energie sa spotrebuje na jej sušenie a zároveň bielizeň rýchlejšie vyschne.

8. Hlučnosť prania, sušenia a odstreďovania (dB)

Ak plánujete kvôli malým rozmerom bytu zakúpiť práčku kombinovanú so sušičkou, hlučnosť je jednoznačne ďalším dôležitým faktorom vo Vašom výbere. V prípade práčky so sušičkou je však hlučnosť udávaná pre všetky tri procesy: hlučnosť prania, hlučnosť sušeniahlučnosť odstreďovania. Odstreďovanie zvykne byť najhlučnejším procesom zo všetkých troch, zatiaľ čo hlučnosť prania a sušenia môžu byť na tom veľmi podobne. Tenké steny bytov môžu byť nedostatočné na stlmenie prihlučných práčok a to najmä počas procesov odstreďovania, je preto vhodné zohľadniť aj možnosť, že práčka bude rušiť susedov, no rovnako aj Vás.

Hlučnosť prania ovplyvňuje aj druh motora, ktorý je v práčke so sušičkou využívaný. Moderné motory ako napr. invertorový či ‚Direct Drive‘ sú technologicky najpokročilejšie, poskytujú tichú prevádzku, zmenšujú nechcené vibrácie, znižujú elektrickú spotrebu a naopak zvyšujú spoľahlivosť. Obstarávacia cena sa však môže výrazne zvýšiť.

TIP: Ak pracujete počas dňa a domov sa vraciate až večer, prípadne si neveríte, že by ste dokázali nastaviť načasované pranie, jediným možným časom pre Vás na pranie bude práve večer či v krajnom prípade noc. V takom prípade bude skutočne najlepšie siahnuť po práčke s veľmi tichou prevádzkou. Na trhu sa nachádzajú práčky so sušičkou, ktoré sú navrhnuté pre čo najtichší chod vo všetkých stupňoch a procesoch. Každý výrobca si technológiu tichého prania zaregistroval pod vlastnou značkou a patentom, preto nie je možné spomenúť presný názov alebo špecifikovať túto technológiu, obvykle je však takáto práčka označená anglickým slovom „Silent“.

9. Otáčky

Výška otáčok má v prípade práčok so sušičkou dopad na účinnosť pracích, odstreďujúcich a sušiacich procesov. Čím vyššie otáčky, tým efektívnejšie sa tieto procesy uskutočnia – bielizeň sa rýchlejšie vyperie, vyžmýka a vysuší.

Problémom vysokých otáčok je krčenie bielizne, to však závisí tak od druhu látky, ako aj veľkosti bielizne. Sušenie a naparovanie tento problém môže minimalizovať, no je možné, že dôjde k potrebe občasne vyžehliť vypratú a vysušenú bielizeň. Skvelou vlastnosťou určitých práčok je nastaviteľný počet otáčok, vďaka ktorej sa môžete krčeniu vyhnúť, najmä ak viete, že daná bielizeň vo várke sa veľmi jednoducho krčí.

TIP: Čím vyššie otáčky sa využijú počas odstreďovania, tým kratšiu dobu sa bude vypraná bielizeň sušiť. To je veľmi dôležité vzhľadom na to, že sušenie využíva niekoľkonásobné väčšie množstvo energie. Opäť tu platí neustále sa opakujúci vzorec toho, že čím kvalitnejšia a vyspelejšia je práčka so sušičkou, tým menšie sú dlhodobé náklady na spotrebu vody a energie.

10. Iné užitočné funkcie a vlastnosti

Ovládací panel vo Vami známom jazyku

Skvelou vlastnosťou nových zariadení je mať jednoducho pochopiteľné rozhranie, na ktoré si zvyknete rýchlo, pretože je navrhnuté intuitívne. Ešte lepšou vlastnosťou je však mať rozhranie v rodnom alebo príbuznom jazyku. Častým problémom zahraničných produktov je síce lokalizovaný manuál, no ovládací panel je buď v pôvodnom jazyku odkiaľ výrobok pochádza, alebo v angličtine. Ak sa obávate, že Vám prípadný cudzí jazyk bude robiť problém, jednoznačne sa obráťte na predajcu a informujte sa bližšie. Ešte väčšmi to platí v prípade, že práčku so sušičkou plánujete zakúpiť staršej generácii vo forme darčeka. V takom prípade je naozaj dôležité nájsť model s jednoduchým ovládaním a v rodnom jazyku.

Pestrosť funkcií

Pre skvalitnenie a zefektívnenie pracích a sušiacich procesov boli vytvorené programy upravujúce tieto procesy za chodu, v závislosti od podmienok vo vnútri bubna, akými je napr. tvrdosť vody, detekovaná váha a typ bielizne, teplota vody, zvolený program a pod. Tieto funkcie sa môžu zdať ako nepotrebnou a zbytočnou komplikovanosťou, no ich užitočnosť netreba podceňovať. Tieto funkcie nielenže skracujú dobu prania a sušenia, čím ovplyvňujú spotrebu energie a vody, taktiež majú dopad na opotrebovanie bielizne. Programy určené pre určitý druh bielizne (ako napr. bavlnu) sú navrhnuté pre čo najvyššiu šetrnosť voči takejto tkanine, čím sa zabráni jej opotrebeniu, ‚žmolkovaniu‘ a pod.

TIP: Práčky môžu mať uvedené množstvo programov. Vyšší počet programov je veľkým plusom.

Iné funkcie, ako napr. Delay Start alebo Delay End, sú užitočné pre načasovanie začiatku či konca pracích a sušiacich procesov.

Spárovanie práčky so smartfónom je neodlučiteľnou funkciou v 21. storočí, no jej užitočnosť je diskutabilná. Táto smart technológia Vám môže v určitých prípadoch pomôcť, no všetko okolo práčky je predsa len potrebné robiť ručne.

Ošetrenie parou je užitočnou funkciou práčok so sušičkami, vďaka ktorej sa vypratá bielizeň nadýcha teplou parou, čím získa objem. Rovnako sa týmto ošetrením zminimalizuje krčenie bielizne.

Najčastejšie kladené otázky (FAQ)

Q: V akých prípadoch bude lepšie zakúpiť pračku a sušičku oddelene?

A: V prípade, že máte k dispozícii rozmernú kúpeľňu alebo inú miestnosť, v ktorej si môžete dovoliť uložiť dve rozmernejšie zariadenia, a Váš rozpočet je zároveň dostatočne vysoký. V takom prípade bude vhodné zaobstarať si tieto zariadenia osobitne. Výhodou sú plne špecializované zariadenia s veľmi širokým výberom programov a vysokou kapacitou prania ako aj sušenia. Ak však už plánujete investovať oddelene tak do práčky ako aj sušičky, je potrebné zvoliť také modely, ktoré budú zodpovedať vyššej investícii a budú výrazne užitočnejšie a pokročilejšie v porovnaní s ich kombinovaným náprotivkom. V inom prípade sa jedná nielen o zbytočné zabratie priestoru, no taktiež aj o zbytočne vysoké obstarávacie ceny.  

Q: Je sušička dôležitá? Aké výhody so sebou prináša využívanie sušičky?

A: V  prípade sušičky, v porovnaní s práčkou ide skôr o doplnok, než akési nevyhnutné zariadenie vo Vašej domácnosti. To však neznamená, že výhoda sušičky je výlučne v rýchlom a efektívnom sušení bielizne. Sušička, v závislosti od modelu, poskytuje kvantum rôznych módov a funkcií. Výhoda využívania sušičiek je citeľná a viditeľná. V prvom rade je sušička skvelým pomocníkom v dome alergikov – vďaka sušičke sa dokonale zbavíte prachu, peľu, plesní a roztočov. Ďalšou skvelou správou je, že sa zbavíte aj zvieracích chlpov. Vo vnútri sušičiek sa nachádzajú filtre jemné dostatočne na zachytenie zvieracích chlpov. A v neposlednom rade, v prípade, že sa nachádzate v byte, prípadne sa zastihnete, že sušíte bielizeň na radiátoroch, v interiéri sa môže akumulovať príliš vysoká vlhkosť, kvôli čomu na stenách a kdekoľvek inde vzniknú plesne.

Q: Ak už mám v domácnosti práčku a rozmýšľam nad kúpou sušičky, mal by som siahnuť práve po kombinovanej práčke so sušičkou, alebo jednoducho dokúpiť sušičku?

A: V tomto prípade to záleží od viacerých faktorov. Ak disponujete obmedzeným rozpočtom a priestorovo si to môžete dovoliť, bude lepšie siahnuť po novej samostatnej sušičke. Ak však žijete v byte, prípadne v menšom dome a skutočne potrebujete nájsť priestor kde sa len dá, zistite, či je Vaša práčka ešte stále predajná. Ak je dostatočne nová a má ešte záruku, je šanca, že po si ju niekto na internetových bazároch všimne. V takom prípade si budete môcť zaobstarať úplne novú práčku so sušičkou a pritom si priplatíte len časť z obstarávacej ceny namiesto plnej sumy. V prípade, že Vaša dlhoročná práčka už viditeľne dosluhuje, zvážte, či vzhľadom na Vašu finančnú situáciu nebude lepšie zakúpiť si práčku so sušičkou, než aby ste zakúpili novú sušičku a o niekoľko mesiacov aj práčku. Vo všeobecnosti je teda kúpa práčky so sušičkou vhodnejšou alternatívou len v obmedzenom množstve prípadov: ak máte nedostatok voľného priestoru alebo ak sa obávate neočakávaných finančných výdajov čo sa týka opráv či kúpy novej práčky.

Redakcia

Redakcia

Už od roku 2017 sme tu pre Vás a pomáhame Vám s výberom produktov. V našich článkoch nájdete objektívne, hodnotné rady a tipy pri výbere produktov. Zapojte sa do diskusie a dajte nám vedieť v komentári, aký model produktu používate vy a či ste s ním spokojný a pomôžte tak iným návštevníkom.

Ohodnoťte tento článok
[Celkom: 8 Priemerne: 4.9]