test wifi zosilnovacovWi-Fi zosilňovač, Wi-Fi extender či Wi-Fi repeater je zariadenie využívané na predĺženie dosahu Wi-Fi signálu do slabo pokrytých, prípadnevôbec nepokrytých častí budov ako aj vonkajších priestorov. Kvôli slabým penetračným vlastnostiam bezdrôtového signálu sa kvalita Wi-Fi signálu znižuje, čo zapríčiňuje vysokú odozvu, stratu vysielaných a prijímaných dát a celkovú pomalosť internetového pripojenia, a teda aj načítanie akéhokoľvek obsahu.

Zosilňovač Wi-Fi signálu je preto užitočným zariadením pre akéhokoľvek používateľa bezdrôtového pripojenia, ktorého trápi slabý dosah v určitých miestach firemného areálu, chaty, školy či obytného priestoru. Zosilňovače sú jednoduchšie zariadenia, ktoré slúžia ako doplnok, než ako samostatné zariadenie, aj preto sa ich cena pohybuje v priemere okolo 20 €. Zosilňovače zároveň pôsobia esteticky a nemusia si v určitých prípadoch vyžadovať pokročilé nastavenie. Vyžadujú si však správne umiestnenie, o ktorom popíšeme nižšie.

Náš test wi-fi zosilňovačov vám predstavuje rebríček tých najlepších wi-fi zosilňovačov, ktoré nájdete na trhu. Pri výbere sa neváhajte inšpirovať.

Test – TOP 7 najlepšie Wi-Fi zosilňovače

Názov modeluHodnoteniePribližná cena od
1.TP-Link RE500X
wifi zosilnovac TP-Link RE500X
100 %; 2 recenzie65 €
2.TP-Link RE315
wifi zosilnovac TP-Link RE315
98 %; 5 recenzií35 €
3.TP-Link RE200
wifi zosilnovac TP-Link RE200
91 %; 109 recenzií29 €
4.Tenda A18
wifi zosilnovac Tenda A18
95 %; 2 recenzie29 €
5.TP-Link TL-WR802N
wifi zosilnovac TP-Link TL-WR802N
96 %; 4 recenzie25 €
6.Xiaomi Mi Wi-Fi Range Extender Pro
wifi zosilnovac Xiaomi Mi Wi-Fi Range Extender Pro
93 %; 44 recenzií15 €
7.Gembird WNP-RP300-03
wifi zosilnovac Gembird WNP-RP300-03
93 %; 2 recenzie15 €

Ako vybrať najlepší wi-fi zosilňovač?

Na čo sa pri kúpe Wi-Fi zosilňovačov pozerať?

Voľba Wi-Fi zosilňovačov (extenderov/repeaterov) nie je náročná v prípade, že viete, na čo presne je potrebné sa zamerať. Je rovnako potrebné zvážiť niekoľko ďalších dôležitých faktorov, ktoré popisujeme nižšie.

1. Frekvenčné pásmo (udávané v jednotkách Gigahertz)

Frekvenčné pásmo je nielen ukazovateľom výkonu zosilňovačov, no taktiež aj ukazovateľom penetračných schopností signálu pochádzajúceho zo zosilňovača. Existujú tri druhy využívaných frekvenčných pásiem u zosilňovačov:

  • 2,4 GHz
  • 5 GHz
  • Kombinácia 2,4 GHz a 5 GHz zároveň (tzv. ‚Dualband‘)

Frekvenčné pásmo je ukazovateľom výkonu, pretože čím vyššia je frekvencia, ktorou zosilňovač vysiela, tým väčšie množstvo dát môže byť vysielané za sekundu. To v praxi znamená, že ak vlastníte vysokorýchlostné internetové pripojenie, využívaný Wi-Fi router je schopný využiť túto vysokú rýchlosť a vy potrebujete neustále tú najvyššiu možnú rýchlosť (sťahovania a odosielania dát), Váš potrebný Wi-Fi zosilňovač by mal mať čo najvyššiu možnú rýchlosť, aby zbytočne ‚neškrtil‘ najvyšší možný prietok dát a v takom prípade by ste mali siahnuť po zosilňovači s 5 GHz frekvenčným pásmom. Toto 5 GHz frekvenčné pásmo je zároveň extrémne užitočné v prípade, že bezdrôtové pripojenie cez zosilňovač bude využívať mnoho zariadení naraz. 5 GHz frekvenčné pásmo totižto poskytuje oveľa vyšší prietok dát, čím umožňuje používateľom využívať bezdrôtové internetové pripojenie bez spomalení aj počas vysokej záťaži. 2,4 GHz frekvenčné pásmo je teda značne pomalšie (~144 Mb/s) a to najmä ak je na zosilňovači napojených niekoľko zariadení naraz zaťažujúc linku naplno. Dobrou správou je však to, že aj nižšie frekvenčné pásmo má svoje veľké výhody, ktoré popisujeme nižšie.

Frekvenčné pásmo je zároveň ukazovateľom penetračných schopností signálu, pretože čím vyššia je frekvencia signálu (t. j. 5 GHz oproti 2,4 GHz), tým výrazne slabšie prechádza signál cez pevné objekty, akými sú napr. steny, osoby a pod. V praxi to znamená, že hoci 5 GHz zosilňovač umožní vyššie rýchlosti, môže spôsobiť výrazne spomalenie či zníženie kvality bezdrôtového pripojenia v prípade, že sa napájate cez stenu či dve, čím prakticky minimalizujete potenciál 5 GHz zosilňovača na nulu. Naopak, pomalšie frekvenčné pásmo 2,4 GHz poskytuje výrazne lepšie penetračné schopnosti, vďaka nižšej frekvencii je signál kvalitnejší aj cez niekoľko stien či skupinu ľudí na terase a dostane sa v priestore ďalej. K strate kvality dochádza, no nie na tak značnej úrovni.

Ďalšie faktory, ktoré frekvenčné pásmo ovplyvňuje sú kompatibilitainterferencia z mikrovlnnej rúry ako aj iných zariadení. Najvyužívanejším frekvenčným pásmom doposiaľ je práve 2,4 GHz a z toho dôvodu je najväčší počet zariadení kompatibilných práve s týmto pásmom.

TIP: Ak teda plánujete bezdrôtovým pripojením pokryť čo najviac rôznorodých zariadení bez akýchkoľvek problémov vo vašom podniku či firemných priestoroch, 2,4 GHz pásmo nebude na rozdiel od 5 GHz pásma spôsobovať žiadne problémy s kompatibilitou. Staršie zariadenia môžu byť nekompatibilné s výlučne 5 GHz sieťou.

Mikrovlnná rúra využíva práve 2,4 GHz frekvenčné pásmo na ohrev pokrmov, a na rozdiel od všestranného signálu routera či zosilňovača, jej signál ide vždy jediným smerom, najčastejšie práve do stredu rúry. To v praxi znamená, že interferencia z mikrovlnnej rúry je rarita a bude spôsobovaná len vtedy, ak sa nachádzate priamo v dráhe jej vysielaného signálu. 5 GHz frekvenčné pásmo teda vďaka inému využívanému pásmu nie je nijakým spôsobom prebíjané mikrovlnnou rúrou.

Interferencia, spôsobovaná nielen mikrovlnnou rúrou, je najočividnejšia pri zariadeniach využívajúcich rovnaké pásmo. Vzhľadom na skutočnosť, že pásmo 2,4 GHz je najčastejšie využívané, interferencia na tomto pásme bude najciteľnejšia a najčastejšie sa s ňou stretnete práve v tomto frekvenčnom pásme. V praxi to môžete vidieť v prípade, že desať mobilných telefónov a desať laptopov je napojených na rôzne siete, využívajúc pritom rovnaké frekvenčné pásmo. V takom prípade sa zariadenia prehlušujú a navzájom si narušujú tok dát, pretože všetky využívajú tú istú frekvenciu, hoci sú na iných sieťach. 5 GHz pásmo je výrazne menej využívané a tým si môžete zaistiť vyššiu kvalitu signálu, najmä ak nie je signál prerušovaný pevným objektom. Interferenciu v 2,4 GHz pásme si môžete všimnúť najmä v bytových domoch, kedy si desiatky zariadení na tom istom pásme navzájom narušujú bezdrôtové spojenia.

Kombinácia 2,4 GHz a 5 GHz frekvenčných pásiem je vhodným riešením pre rozšírenie možností pripojenia medzi zosilňovačom a Wi-Fi routerom/access pointom, ako aj zosilňovačom a zariadeniami. V praxi to môže vyzerať nasledovne: Frekvenčné pásmo 5 GHz môžete využiť pre komunikáciu medzi routerom a zosilňovačom, zatiaľ čo 2,4 GHz pásmo bude vyhradené pre zariadenia, takýmto spôsobom signály prichádzajúce z a odchádzajúce do routeru zo zosilňovača sa nebudú nijakým spôsobom prekrývať so signálmi, ktoré prichádzajú do a odchádzajú zo zosilňovača do jednotlivých zariadení (mobilné telefóny, notebooky, tablety). Je to voľba najvhodnejšia práve vtedy ak viete, že k strate bude v každom prípade dochádzať. V prípade, že sa nachádzate blízko k prístupovému bodu a budete vyžadovať vyššie rýchlosti, zatiaľ čo je vaše zariadenie kompatibilné s 5 GHz pásmom, jednoducho sa budete môcť napojiť na 5 GHz pásmo zvolením tohto pásma v nastaveniach daného zariadenia.

2. Štandardy Wi-Fi pripojenia (A, B, G, N, AC, AX)

Štandardy Wi-Fi pripojenia tvoria skupinu všetkých známych Wi-Fi pripojení, ktoré sa líšia nielen svojou rýchlosťou (t. j. priepustnosťou), no taktiež aj frekvenciou, ktorú na komunikáciu využívajú. Štandardy sa môžu stotožňovať vo frekvencii, no ich maximálna rýchlosť sa bude líšiť. Kombinácia maximálnej rýchlosti a využívaného frekvenčného pásma teda tvorí jeden štandard.

Jednotlivé štandardy sú zoradené abecedne na základe ich rýchlosti, teda čím bližšie je písmeno k začiatku abecedy, tým je maximálna rýchlosť štandardu nižšia.

TIP: Je dôležité poznamenať, že maximálne rýchlosti sú častokrát udávané v hypotetických číslach, t. j. akú rýchlosť môže štandard dosiahnuť v perfektných podmienkach, tieto čísla však nezodpovedajú skutočnosti v praxi. Práve preto sú kurzívou v tabuľke nižšie popísané teoretické maximá.

Názov Max. rýchlosť

(dátová priepustnosť)

Frekvencia

(frekvenčné pásmo)

Poznámky
802.11a 6 Mbit/s až 24 Mbit/s,

Max. 54 Mbit/s

5 GHz Nekompatibilné so sieťami so štandardom b alebo g, ide o jeden z najstarších štandardov no napriek tomu je široko využívaný
802.11b 11 Mbit/s 2,4 GHz Kompatibilný so štandardom g
802.11g 54 Mbit/s 2,4 GHz Jeden z najrozšírenejších štandardov, poskytuje adekvátnu rýchlosť a kompatibilitu
802.11n 100-150 Mbit/s

Max. 600 Mbit/s

2,4 a 2,5 GHz Rýchlejší štandard, dostatočne rozšírený, využíva viacero frekvencií naraz pre dosiahnutie súčtu rýchlostí, čo zvyšuje maximálnu dátovú priepustnosť
802.11ac 433 Mbit/s

Max. 6933 Mbit/s

5 GHz ·         Podporuje technológiu ‚MIMO‘ za pomoci ktorej môže zosilňovač komunikovať so 4 zariadeniami naraz

·         Kompatibilný so štandardom n

802.11ax 600 Mbit/s

Max. 9607 Mbit/s

2,4 a 5 GHz ·         Podpora ‚MIMO‘ pre 8 zariadení

·         Podpora ‚BSS color‘, identifikuje a následne ignoruje dáta prichádzajúce z inej sieti čím sa zabraňuje zbytočným spomaleniam

·         Podpora ‚TWT‘ – zariadenia v sieti si automaticky dohadujú časový rámec pre využívanie Wi-Fi, znižuje sa tým spotreba batérie zariadení Wi-Fi anténou, ktorá sa po dohodnutí so zariadeniami v sieti deaktivuje počas dohodnutej nečinnosti

·         Sčasti podporuje zariadenia využívajúce zastaralé štandardy, dochádza však k spomaľovaniu

Dátová priepustnosť

Dátová priepustnosť je ukazovateľom maximálnej rýchlosti pripojenia. Ako pravidlo je dátová priepustnosť ovplyvnená najmä štandardom Wi-Fi pripojenia, ktorý je popísaný v článku vyššie. V praxi sa tento štandard Wi-Fi pripojenia odráža na maxime dátovej priepustnosti.

Kompatibilita vašich zariadení so štandardmi

Nie každé zariadenie bude využívať rovnaký štandard, najmä ak sa jedná o niekoľko generácií staré zariadenia (napr. laptop z roku 2009 vs. 2020). To znamená, že ak plánujete zakúpiť zosilňovač pre staršie zariadenie so slabšou Wi-Fi anténou, musíte zvážiť práve kompatibilitu. Ak využíva najstarší štandard b či g, zatiaľ čo zosilňovač beží na novom štandarde ac alebo ax, vaše staré zariadenie nemusí byť plne kompatibilné s týmto zosilňovačom.

Dobrou správou je, že drvivá väčšina zosilňovačov na trhu s touto rozmanitosťou v štandardoch ráta a práve preto bude zosilňovač WiFi signálu do zásuvky kompatibilný s viacerými štandardmi naraz – napríklad so štandardmi N, G a B zároveň, prípadne N, G, B, A, na trhu sú však aj zosilňovače pokrývajúce všetky doterajšie štandardy, t. j. A, B, G, N ale aj AC, takéto zariadenia sú však obvykle vyššej ceny.

3. Iné vlastnosti a funkcie

Anténa

Wi-Fi zosilňovače disponujú viacerými druhmi antén, tie majú nielen estetický význam, no taktiež aj funkcionálne rozdiely.

  • Interná anténa

Anténa je zabudovaná do vnútra zosilňovača a nie je teda zvyčajne viditeľná, je lacnejšia a jej signál je obvykle dostatočný, účinnosť je veľmi podobná externej anténe, nemá však najlepšie penetračné vlastnosti. Jej pokrytie je v určitých prípadoch širšie a efektívnejšie, nakoľko interná anténa formuje svojím žiarením tvar gule.

  • Externá anténa

Externá, viditeľná anténa je schopná lepších penetračných vlastností a dosahu do výšok, naklonením antény je schopná aj sústredenia vysielaného signálu smerom na pripojené zariadenie (‚beam forming‘), vďaka čomu sa zefektívni bezdrôtové spojenie – zvýši sa rýchlosť a zníži sa odozva. Pokrytie je na určitých miestach slabšie, externá anténa totižto žiarením vytvára tvar podobný šiške. Ak plánujete využívať bezdrôtové pripojenie na druhom poschodí, prípadne o niekoľko miestností ďalej, externá anténa je správnou voľbou.

  • Odnímateľnosť antény

Vďaka odnímateľnosti antény môžete nainštalovať silnejšiu, externú anténu, čím dosiahnete lepší dosah vo vzdialených priestoroch či už horizontálne alebo vertikálne.

Access Point funkcia (AP)

Access Point (ďalej už len AP), tiež známy pod slovenským názvom ‚prístupový bod‘, je zariadenie/bod v sieti sprostredkujúci prístup do siete, nachádzajúcej sa dostatočne ďaleko na znemožnenie prístupu k nej. AP je teda akýsi most či predĺžená ruka, cez ktorý sa vysielajú a prijímajú dáta. Táto funkcia je veľmi dôležitá najmä v prípade, že chcete mať čo najkvalitnejší signál, nakoľko typický Wi-Fi zosilňovač (hovorovo aj ‚wifi zosilovač‘ alebo ‚zosilovač wifi‘) signál opakuje v takej kvalite, v akom ho. Využitím LAN káblu (RJ-45) a nastavením Wi-Fi zosilňovača ako AP získate čo najvyššiu možnú kvalitu a rýchlosť, s čo najmenšou interferenciou a odozvou.

TIP: V prípade, že router sa nenachádza v strede domu, no plánujete do tohto stredu umiestniť práve Wi-Fi zosilňovač, skvelým riešením pre čo najlepšie pokrytie bude napojiť RJ-45 kábel z routera do zosilňovača a vypnúť možnosť pripojenia sa priamo na router, aby sa zariadenia napájali vždy na centrálny Wi-Fi zosilňovač, z ktorého vytvoríte AP.

Typ napájania

  • Cez zásuvku – bez zbytočných káblov navyše
  • USB napájanie – univerzálnosť a mobilita
  • Na sieť – najestetickejšia voľba, na stenu

Kapacita napojených zariadení

Dôležitým faktorom, najmä ak plánujete využívať Wi-Fi zosilňovač v podniku, je kapacita napojených zariadení. Číslo môže líšiť od desiatok po stovky. Čím vyššia kapacita, tým je obvykle zosilňovač výkonnejší a väčšia záťaž ho nebude spomaľovať.

Prítomnosť RJ-45 konektorov (LAN)

Veľmi užitočnou vlastnosťou je práve možnosť využiť niekoľko RJ-45 konektorov naraz, čím si môžete predĺžiť nielen Wi-Fi sieť, no taktiež aj LAN sieť, prípadne sa môžete zbaviť Wi-Fi siete a predĺžiť LAN do ďalších častí budovy.

Funkcia MIMO

Funkcia umožňuje viacero vysielaní a odosielaní naraz, teda simultánnu komunikáciu s viacerými zariadeniami, čo zlepšuje stabilitu a rýchlosť bezdrôtového pripojenia.

Najčastejšie problémy Wi-Fi zosilňovačov a ich možné riešenia

Wi-Fi zosilňovače nemusia byť pre Vás tou najlepšou voľbou, a hoci zosilňovač môže byť tou najjednoduchšou a najekonomickejšou voľbou, môže Vám spôsobiť zbytočné nepríjemnosti.

Problém 1: Zosilňovač v skutočnosti nezosilňuje, no opakuje signál, na ktorý má dosah. To znamená, že ak v kuchyni je kvalita signálu 60% a v spálni vedľa kuchyne kde máte laptop, je kvalita signálu 30%, pridanie zosilňovača do kuchyne Vám nezvýši kvalitu signálu na 100%, tá ostane na 60-tich percentách, ku ktorým má zosilňovač prístup.

Riešenie: Najlepším riešením tohto problému je zakúpenie Wi-Fi zosilňovača s RJ-45 (LAN) konektorom a následným natiahnutím tohto káblu do zosilňovača, vďaka čomu bude zosilňovač pracovať so 100% kvalitou signálu bez absolútne žiadnej vonkajšej interferencii na úrovni router-zosilňovač. Týmto spôsobom sa zosilňovač/repeater/extender prakticky stáva Access Pointom, teda prístupovým bodom k sieti, kedy ide o najlepší spôsob, ako kvalitne pokryť potrebné priestory Wi-Fi pripojením.


Problém 2: Ak využívate na komunikáciu medzi mobilom/laptopom a zosilňovačom rovnakú frekvenciu, na ktorej komunikuje router so zosilňovačom, bude dochádzať k interferencii a najmä k zníženiu rýchlosti na polovicu. V tomto prípade je možné problém vyriešiť dvojako:

Riešenie A: Môžete siahnuť po ‚Dualband‘ zosilňovači schopnom komunikovať v 2,4 GHz a 5 GHz frekvenčnom pásme a využiť tieto rôzne frekvencie naraz, aby nedochádzalo k prehlušovaniu a zníženiu rýchlosti o polovicu.

Riešenie B: Môžete zakúpiť zosilňovač s RJ-45 konektorom a natiahnuť tak z routera do zosilňovača kábel, čím sa interferencia zminimalizuje, no berte na vedomie, že k prekrývaniu frekvencii bude na určitej úrovni stále dochádzať.


Problém 3: Veľmi podobný problému 2. Wi-Fi je tzv. „Half-Duplex“ pripojenie, čo v praxi znamená, že nemôže vysielať a prijímať naraz. Zostatkovú rýchlosť (tzv. „dátová priepustnosť) zosilňovač ako pravidlo vždy zníži na polovicu. To v praxi znamená, že z 100 Mbit/s rýchlosti Vám zostane len 50 Mbit/s pre klienta pri ideálnych podmienkach. Nejedná sa o problém zosilňovačov, no práve technológii Wi-Fi, ktorá má určité fyzikálne ohraničenia.

Riešenie: Zakúpenie Wi-Fi zosilňovača s RJ-45 konektorom a natiahnutím káblu z routera do Wi-Fi vytvoríte zo zosilňovača prístupový bod do siete, a to s kvalitným pripojením, bez zvýšenia odozvy či zníženia rýchlosti, ak sú všetky ostatné podmienky medzi prístupovým bodom a bezdrôtovým zariadením optimálne.

Najčastejšie kladené otázky (FAQ)

Otázka: Je Wi-Fi repeater  tou vhodnou voľbou v prípade, že nie som zbehlý/-á v nastavovaní týchto zariadení? Ak nie, aké sú moje alternatívy?

Odpoveď: Ako pravidlo, objektívne najvhodnejšou voľbou je práve predĺžiť LAN sieť. Týmto spôsobom získate nielen najvyššiu bezpečnosť a súkromie (nakoľko dáta sa nešíria cez vzduch), no taktiež aj najnižšiu odozvu, interferenciu a najvyššiu rýchlosť. Taktiež si rozšírenie LAN siete nevyžaduje žiadne pokročilé nastavenie, len switch napojený na router LAN káblom a dodatočné LAN káble pre prepojenie zariadení do switchu. Čoraz viac sa však stávajú bezdrôtové technológie populárnejšími, a z toho dôvodu je aj zvýšený dopyt o Wi-Fi repeatery, jedinými plusmi ktorých je zlepšenie prístupu do sieti mobilným zariadeniam ako aj estetickosť (nie je potrebná komplikovanejšia kabeláž).

Druhými bezdrôtovými alternatívami sú Powerline adaptéry, ktoré majú lepšie vlastnosti, čo sa odráža aj na ich cene, tá je častokrát výrazne vyššia. Tieto adaptéry taktiež využívajú LAN prepojenie s routerom a následne nadväzujú bezdrôtové spojenie so zariadeniami. Ďalšou, populárnou možnosťou je zakúpenie prístupových bodov (AP), aj tie sú finančne náročnejšie no zato poskytujú najkvalitnejšie pripojenie spomedzi všetkých druhov bezdrôtových zariadení.

Otázka: Môj Wi-Fi repeater má dve externé antény, ako ich môžem využiť?

Odpoveď: Externá anténa je schopná sústredenia signálu – vytvorením lúču sa dosahuje kvalitnejšie, rýchlejšie a stabilnejšie spojenie zariadenia so zosilňovačom. Dve externé antény sú využívané na nadväzovanie toho najefektívnejšieho bezdrôtového pripojenia, v takom prípade antény navzájom súťažia v účinnosti spojenia a na základe toho sa voľbou zariadenia nadväzuje to najkvalitnejšie spojenie v nestatickom prostredí. Dve antény sú zároveň využívané na redukciu tzv. mŕtvych zón, teda zón, kde je prakticky nulový či minimálny dosah Wi-Fi žiarenia.

Ďalšou veľkou výhodou dvojitých antén je práve možnosť využívať ich na rôznych kanáloch, čím sa výrazne znásobí dátová priepustnosť, teda rýchlosť pripojenia, ako aj možnosť využívať MIMO technológiu – komunikáciu s viacerými zariadeniami naraz.

Otázka: Je frekvenčné pásmo skutočne dôležité? Môžem si vybrať, ktoré pásmo bude moje zariadenie využívať?

Odpoveď: Frekvenčné pásmo má priamy dopad na kvalitu a rýchlosť bezdrôtového pripojenia v závislosti od podmienok. 5 GHz pásmo je ideálne pri blízkom a priamom, teda nerušenom pripojení a poskytuje výrazne vyššie rýchlosti, zároveň nie je natoľko presýtené. Na druhej strane má 5 GHz pásmo problém so stenami a inými predmetmi, ktoré môžu cloniť signál. Naopak, 2,4 GHz pásmo, ktoré je síce presýtené, má lepšie penetračné vlastnosti a má teda lepší dosah v štruktúrovaných priestoroch, no poskytovaná rýchlosť je výrazne nižšia.

Výber medzi dvoma pásmi je možný a v niektorých zariadeniach automatizovaný – ak je router, prípadne zosilňovač/repeater schopný vysielania v oboch pásmach, zvolí sa najideálnejšie pripojenie. Ak však chcete výlučne využívať 5 GHz či naopak, 2,4 GHz pripojenie, je nutné využiť manuál zariadenia na ktorom ste pripojený, rovnako tak môžete spraviť na laptope (nastavenie adaptéra) alebo mobile (nastavenie Wi-Fi pripojenia).

Redakcia

Redakcia

Už od roku 2017 sme tu pre Vás a pomáhame Vám s výberom produktov. V našich článkoch nájdete objektívne, hodnotné rady a tipy pri výbere produktov. Zapojte sa do diskusie a dajte nám vedieť v komentári, aký model produktu používate vy a či ste s ním spokojný a pomôžte tak iným návštevníkom.

Ohodnoťte tento článok
[Celkom: 13 Priemerne: 4.8]