test autochladniciekAutochladnička (hovorovo aj ‚chladnička do auta‘) je elektrické zariadenie udržiavajúce vo svojom izolovanom vnútri nízku teplotu za pomoci rôznych metód a fyzikálnych javov. Cieľom teplotnej izolácie svojho vnútra je spomalenie procesu splesnenia či vzniku bakteriálnych zárodkov vo výrobkoch určených na stravovanie. Ochladzovanie vnútra dosahuje autochladnička za pomoci rôznych metód, najzvyčajnejšími sú práve nasledujúce dve metódy:

  1. Kompresná metóda, kedy tekuté chladiace médium sa mení na plynné a naviaže na seba teplo z vnútra autochladničky. Plyn je následne vtiahnutý kompresorom, ktorý ho stlačí, čím vzniká vyšší tlak, následne putuje do kondenzátora kde sa skvapalňuje a teplo odovzdáva.
  2. Využitie Peltierovho javu je možné pozorovať pri termoelektrických autochladničkách. Na styku dvoch vodičov pod napätím dochádza k ochladzovaniu alebo vytváraniu tepla. Generovanie tepla alebo ochladzovanie vnútra závisí na smere prúdu, ktorý obvodom v danom momente prechádza.

Autochladničky sú vďaka svojej ľahkej váhe a energetickej nenáročnosti obľúbené u vodičov, ktorí si chcú ochladiť nápoje, chladiť potraviny a iné suroviny, ktoré by v horúcom aute dlho nevydržali. Svoje miesto si teda autochladničky nachádzajú práve na zájazdoch či niekoľkohodinových výletoch autom.

Náš test autochladničiek vám predstavuje rebríček tých najlepších autochladničiek, ktoré nájdete na trhu. Pri výbere sa neváhajte inšpirovať.

 

TOP7 najlepšie autochladničky

Názov produktuHodnoteniePribližná cena
1.G21 C&W 45 l
autochladnicka G21 C&W 45 l
129€
2.Guzzanti GZ 24E
autochladnicka Guzzanti GZ 24E
79€
3.Sencor SCM 4233BL
autochladnicka Sencor SCM 4233BL
69€
4.Ezetil E26M SSBF
autochladnicka Ezetil E26M SSBF
72€
5.Hyundai MC 24
autochladnicka Hyundai MC 24
59€
6.Guzzanti GZ 24A
autochladnicka Guzzanti GZ 24A
54€
7.CAMPINGAZ ICETIME PLUS 30 L
autochladnicka CAMPINGAZ ICETIME PLUS 30 L
39€

Na čo sa pozerať pri výbere a čo brať do úvahy?

Pri výbere autochladničky je potrebné zohľadniť viacero faktorov, nad ktorými by sa bežný spotrebiteľ nemusel ani pozastaviť. Aj pri výbere autochladničky robia špecifiká daných spotrebičov veľké rozdiely, a hoci pri nesprávnom výbere je možné autochladničku vrátiť bez udania dôvodov, je lepšie trafiť tú správnu voľbu na prvý pokus.

Určité špecifiká autochladničiek by mali byť brané skôr ako doplnok než dôležitá vlastnosť, ktorá by výrazne ovplyvňovala funkcionalitu autochladničky. Takouto sekundárnou vlastnosťou môže byť napríklad prítomnosť ochrany voči skratu či funkcia ABS, kedy sa chladnička do auta vypne v prípade oslabenej autobatérie, čím zabraňuje úplnému vybitiu. Iné, dôležitejšie špecifiká by mali byť volené hlavne na základe požiadaviek a potrieb spotrebiteľa. Medzi tieto špecifiká patrí napríklad objem, druh autochladničky, vyhovujúce rozmery a pod.

Druhy autochladničky

Pasívne autochladničky

Pasívne autochladničky sú cenovo najdostupnejšie chladničky do auta na trhu. Nízka cena týchto autochladničiek zodpovedá nízkym nákladom na ich výrobu a údržbu. Už z toho dokáže spotrebiteľ vydedukovať, o čo sa presne jedná – tento druh autochladničiek nemá aktívne chladenie založené na využívaní elektrickej energie. Naopak, chladenie sa dosahuje využívaním chladiacich vložiek či dokonca ľadovými kockami. To, v spojení s efektívnou izoláciou vnútra, môže udržiavať vnútornú atmosféru v chladných teplotách po dlhšiu dobu. Doba efektívneho ochladzovania záleží od využitých materiálov izolácie a celkovej sofistikovanosti dizajnu.

Cena menej kvalitných, no stále účinných pasívnych autochladničiek, sa pohybuje okolo tridsiatich eur a vyššie. Medzi pasívnymi chladiacimi boxami do auta však môžete nájsť dokonca aj ruksaky či kapse, vnútro ktorých je vystužené teploizolačnou fóliou. V tomto prípade sa vnútro zazipsovaním izoluje a vnútorná teplota je prakticky diktovaná teplotou vloženého objektu. Ak sa jedná o chladené nápoje, vnútorná atmosféra sa ochladí, ak je to teplý obedár, vnútro sa oteplí.

Menej kvalitné, pasívne autochladničky sú značne závislé od teploty okolitého prostredia. Napriek svojej izolácii, je len otázka relatívne krátkej doby, dokým dôjde k výraznejšiemu otepleniu chladného vnútra (a v zime, naopak, teplé vnútro schladne). Dôvodom je práve absencia aktívneho chladenia.

TIP: Efekt chladenia a jeho dobu však môžete maximalizovať, a to tým, že ešte niekoľko hodín pred vložením bude chladiaci box do auta vystavený chladu na tmavom a chladnom mieste. Vychladená pasívna autochladnička tak dokáže vydržať chladnou dlhšie spoločne so surovinami vo vnútri.

Tie najlacnejšie pasívne autochladničky môžu od spotrebiteľa vyžadovať dodatočné dokúpenie chladiacich vložiek či využívanie ľadových kociek. Zároveň sú ich materiály pre izolant častokrát len z lacnejšieho plastu. Tie kvalitnejšie sú však podstatne premyslenejšie, obsahujú chladiace vložky už pri kúpe a izolácia autochladničky je vďaka kvalitnejším materiálom a hermetickému uzatvoreniu výrazne účinnejšia.

Výhody pasívnej autochladničky
+ Lacná a efektívna voľba
+ Váha
+ Slúchadlá z ucha nevypadávajú
+ Vhodné na párhodinový výlet
+ Nevyžaduje si elektrickú energiu
+ Môže udržiavať aj teplé potraviny
Nevýhody pasívnej autochladničky
– Nižší objem
– Chladenie vydrží len niekoľko hodín
– Kvôli pasívnemu chladeniu sú oddané vonkajším podmienkam

Absorpčné autochladničky

Autochladničky využívajúce absorpčné chladenie sú založené na absorbovaní tepla z vnútra za pomoci chladiaceho prvku, čím daný priestor ochladzujú. Za pomoci termodynamických zákonov, ako aj reakcií jednotlivých látok obsiahnutých v chladničke je chladenie výkonnejšie, než u termoelektrických chladničiek do auta.

V prvej fáze ochladzovania je ochladzovacia tekutina vyparená, a to v prostredí s nízkym parciálnym tlakom. Vďaka tomu dochádza k extrahovaniu tepla z okolia, v tomto prípade z vnútra autochladničky. Kvôli nízkemu parciálnemu tlaku je teplota potrebná na vyparenie látky nižšia (tak, ako bod varu vo vysokých nadmorských výškach je kvôli nižšiemu tlaku nižší). V druhej fáze dochádza k absorpcii plynného ochladzovača tekutinou, resp. roztokom (najčastejšie sa jedná o amoniakový roztok). V tretej fáze dochádza k regenerácii látky, kedy je tento roztok obohatený o plynný ochladzovač nahriaty, spôsobujúc tak vypudenie tejto ochladzovacej látky z roztoku. Tento horúci plyn prechádza cez tepelný výmenník, vydávajúc teplo mimo systému a následne sa skvapalní. Tento skvapalnený ochladzovač následne hrá úlohu v už spomenutej prvej fáze. Dochádza tak k neustálemu opakovaniu týchto troch fáz, výsledkom čoho je neustále ochladzovanie vnútornej atmosféry autochladničky. Celkový chod absorpčných autochladničiek je úplne tichý.

Absorpčné autochladničky využívajú elektrickú energiu na udržiavanie chodu systému, nie priamo na ochladzovanie. Záležiac od druhu absorpčných autochladničiek, niektoré môžu byť energeticky náročné, iné podstatne menej. Funkcia tohto druhu je výlučne na ochladzovanie potravín a surovín vo vnútri, nie na ich zamrazenie. Problémom absorpčných autochladničiek je práve prítomnosť plynov a vypudzujúceho sa tepla, to znamená, že pri využívaní tohto druhu chladničky je potrebné zaistiť odvetrávanie priestoru. Z tohto dôvodu nie sú práve tou najlepšou voľbou pre osobné autá.

Výhody absorpčnej autochladničky
+ Tichá prevádzka
+ Vysoká účinnosť v ochladzovaní vnútra
+ Nevyužíva elektrickú energiu priamo na ochladzovanie, je teda energeticky nenáročná
+ Minimálna údržba
Nevýhody absorpčnej autochladničky
– Vyššia obstarávacia cena
– Potreba odvetrávať uzavretý priestor, v ktorom sa nachádza
– Nevhodná do uzavretých, malých priestorov

Termoelektrické autochladničky

Termoelektrický druh autochladničiek je u vodičov častokrát preferovaným typom autochladničky a to kvôli lacnejšej obstarávacej cene ako aj ľahkej váhevysokým objemom.

Termoelektrické autochladnička využíva Peltierov jav, pri ktorom dochádza k ochladzovaniu (alebo zohrievaniu) styčnej plochy dvoch vodičov. Výsledné produkované teplo závisí od smeru jednosmerného prúdu. Vďaka využívanému javu sa pri zmene smeru prúdu môže tento jav využiť nielen na ochladenie, ale aj na zohriatie vnútorného priestoru, čo umožňuje spotrebiteľovi počas zimnejších dní zohrievať resp. udržiavať nápoje či potraviny teplé.

Elektrická spotreba termoelektrických chladničiek je obvykle o niečo vyššia než u kompresorových. Ich výkon nie je dostatočný na vytvorenie dostatočne chladnej vnútornej atmosféry na zamrazenie potravín. Vďaka jednoduchosti princípu využívaného na ochladzovanie vnútra nie sú komponenty termoelektrických autochladničiek prílišne komplexné, vďaka čomu sa váha chladničky do auta výraznejšie znižuje. Termoelektrická chladnička je tak ľahšia než jej kompresorový náprotivok.

Vnútorná teplota termoelektrickej chladničky závisí od teploty okolia. Záležiac od chladničky, teplotný rozdiel medzi okolím a vnútrom chladničky môže dosahovať 20 °C pri lacnejších modeloch, a 30 °C a vyššie pri drahších a kvalitnejších modeloch. Menej kvalitné autochladničky tohto druhu sú energeticky náročnejšie a nemusia obsahovať ani užitočnú funkciu zvanú ABS, ktorá chladničku vypne v prípade, že hrozí vybitie autobatérie. V prípade odpojenia z napájania je autochladnička tohto druhu schopná vďaka jej izolácii udržať nízke (prípadne vyššie) teploty na niekoľko hodín, závisiac od modelu.

Výhody termoelektrickej autochladničky
+ Nízka váha
+ Prijateľná cena väčšiny modelov
+ Funkcia u niektorých modelov nie len ochladiť, ale aj vyhriať vnútro
+ Žiadna údržba
+ Vyšší objem
+ Niektoré modely obsahujú spomenutý ABS systém
+ Panel pre zobrazovanie hodnôt
Nevýhody termoelektrickej autochladničky
– Teplota vnútra priamo závisí od teploty okolia, nekvalitnejšie modely môžu mať problémy udržiavať dostatočne nízku teplotu vo vnútri
– Vyššia spotreba
– Dlhší čas potrebný na schladenie vnútra (rádovo niekoľko hodín)

Kompresorové autochladničky

Kompresorové autochladničky sú najvýkonnejšie autochladničky na trhu a vďaka tejto vlastnosti sa používajú v priemysloch, ale aj pri prevoze potravín na dlhšie vzdialenosti. Cena kompresorových typov je výrazne vyššia oproti ostatným druhom autochladničiek, nakoľko sú obvykle sofistikovanejšiekomplikovanejšie. Na rozdiel od ostatných druhov, kompresorové autochladničky sú schopné udržiavať teplotu vnútornej atmosféry nezávisle od teploty okolitého prostredia. Toto ochladzovanie je zároveň v porovnaní s ostatnými rapídne, a tak je možné dosiahnuť požadovanú teplotu už za niekoľko desiatok minút.

Ochladzovanie vnútra autochladničky, ktoré je v porovnaní s ostatnými chladničkami najefektívnejšie, sa dosahuje nasledovne: Chladiaci prvok v tekutom stave sa zlieva do splynovača, ktorý toto chladiace médium premieňa zo stavu tekutého na stav plynný. Tento výsledný plyn na seba naviaže teplo z vnútra autochladničky, čím vo vnútri vzniká izolovaná atmosféra s nízkou teplotou. Plyn je následne vtiahnutý kompresorom, ktorý plyn „skompresuje“ (stlačí) a tak vzniká plyn s vyššou hustotou, ten následne prechádza do kondenzátora, kde je naviazané teplo odovzdané a plyn kondenzuje (skvapalňuje sa). V kvapalnom stave putuje prvok opätovne do splynovača, kde sa premieňa do plynného stavu. Tento kolobeh v spojení s prívodom elektrickej energie zaručuje stabilné teplotné hodnoty vo vnútri izolovanej autochladničky.

Skvelou funkciou kompresorových autochladničiek je možnosť zamrazovať. Vďaka využitej metóde chladenia je možné dosiahnuť aj teploty pod bodom mrazu, a tak čokoľvek, čo potrebujete mať zamrazené počas dlhej jazdy, ostane zamrazeným.

Výhody termoelektrickej autochladničky
+ Panel pre zobrazovanie teplotných hodnôt
+ Prítomnosť ABS
+ Vysoký objem
+ Možnosť prítomnosti batérie
+ Nižšia spotreba elektrickej energie
+ Rýchle a efektívne ochladenie
+ Teplota vnútra plne nezávislá od teploty okolia
Nevýhody termoelektrickej autochladničky
– Vysoká váha
– Obstarávacia cena
– Veľké rozmery

Cena

Autochladničky sú jedným z mnohých spotrebičov, cena ktorých odráža kvalitu, bohatú funkcionalitu a špičkové vlastnosti. Pri kúpe najdrahších autochladničiek s overenou značkou je prakticky zaručené, že autochladnička:

  • obsahuje sofistikovanú izoláciu
  • spotreba elektrickej energie je nižšia a energiu využíva na ochladzovanie efektívnejšie
  • obsahuje viacero funkcií vrátane ABS ako aj vstavaný panel pre rôzne indikátory
  • obsahuje batériu, ktorá dokáže chladničku na určitý čas zásobovať energiou

Najlacnejšími autochladničkami sú práve pasívne, ktoré izolujú čokoľvek, čo je vložené do vnútra. Spotrebiteľ sa tak plne spolieha na kvalitnú izoláciu týchto autochladničiek. Ešte lacnejšou variantou sú práve kapsy či ruksaky. Hoci sa nemôžu nazvať autochladničkami, využívajú prakticky tú istú metódu udržiavania chladu. Ich vnútro je pokryté teploizolačnou fóliou.

Do najvyššej triedy patria práve kompresorové autochladničky. Ich funkcionalita je najbohatšia, a vďaka metódy ochladzovania sú najefektívnejšie a najschopnejšie, a to vďaka tomu, že vnútorná teplota sa neodvíja od teploty okolia.

TIP: V prípade, že sa rozhodujete pre ekonomickú voľbu z dôvodu nízkeho rozpočtu, niektorí výrobcovia ponúkajú takzvané ECONOMIC modely autochladničiek, ktoré sú síce svojou funkcionalitou a vlastnosťami okresané, no napriek tomu svoju úlohu slušne splnia.

Objem

Objem je jedným z najdôležitejších parametrov autochladničiek, nakoľko určuje, čo si spotrebiteľ môže na cestu zbaliť. Pri nižších objemoch môže autochladnička maximálne poskytnúť priestor dostatočný na plechovky či menšie sklenené fľaše, poprípade menšie množstvo mäsa. No ak sa jedná o divinu či iné, väčšie kusy potravín a surovín, je potrebné siahnuť po autochladničke s vyšším objemom.

Autochladničky s vyšším objemom majú následne zväčšené rozmery, je preto za potreby brať do úvahy tak priestor určený pre autochladničku, ako aj druh autochladničky, nakoľko absorpčný druh autochladničky si napríklad vyžaduje pomerne väčší priestor určený pre účinné odvetrávanie. Takýto druh autochladničky teda nie je vhodný do osobného auta.

Hmotnosť

Určité druhy autochladničiek vážia viac, iné menej. Všetko závisí od komponentov, ktoré zabezpečujú ochladzovací proces, ako aj od samotnej konštrukcie, ktorá môže byť vyrobená z odlišných materiálov.

Obvykle platí, že tie najdrahšie autochladničky obsahujú komponenty z rôznych liatín, ktoré celkovú váhu zľahčujú (a zároveň spevňujú konštrukciu), a tak aj výrazne komplexnejšie modely autochladničiek budú ľahšie, než lacné, menej kvalitné a jednoduchšie autochladničky. Tie menej kvalitné využívajú váhovo ťažšie kovy. Najlacnejšie autochladničky, teda pasívneho typu, sú najčastejšie zložené práve z tvrdších plastov, a majú teda najnižšiu hmotnosť zo všetkých druhov chladničiek. Medzi najťažšie patria práve kompresorové.

TIP: Ľahšie autochladničky sa ľahšie prevážajú a ľahšie sa s nimi manipuluje, no ak ste poľovník a chcete ulovenú divinu udržať v chlade, zvážte voľbu ťažšej autochladničky, nakoľko sa kvôli nerovnému terénu lesa či poľa môže slabšie alebo vôbec nezaistená, ľahká autochladnička, hýbať z boku na bok a pri väčších nárazoch sa môže poškodiť akýkoľvek komponent. Napriek tomu všetkému nie je váha autochladničky v porovnaní s inými špecifikami veľmi dôležitou.

Rýchlosť vychladenia priestoru a izolácia

Vnútro autochladničky nie je permanentne schladené na určitý stupeň. Tento chlad z autochladničky neustále uniká, niekedy výrazne, niekedy menej. Tak napríklad, pri otvorení autochladničky teplo rapídne uniká do okolia s výrazne vyšším teplom. Je preto dôležité mať autochladničku otvorenú na čo najkratšiu dobu. Potom tu je pomalý únik tepla, ktorý závisí nielen od mechanizmu využitého na ochladzovanie, ale aj od izolácie samotnej autochladničky. V tomto prípade sa môže jednať o autochladničky, ktoré aktívne využívajú elektrickú energiu na udržiavanie určitej teploty. Tento druh stráca resp. nadobúda teplotu z okolia v momente odpojenia od elektrickej energie. Na druhej strane tu sú pasívne autochladničky, teplota ktorých v akomkoľvek okamihu závisí od teploty okolia, a to určuje, ako dlho vydrží izolovaný chlad. Tento chlad je, napriek izolácii, dočasný. Totižto neustále prebieha výmena tepla medzi predmetom a okolím, kde predmet je vskutku maličký oproti obrovskej atmosfére Zeme, teplo ktorej ohrieva nielen autochladničku, ale aj jej vnútro. Preto je izolácia autochladničky jednou z najdôležitejších súčastí. Na trhu sa nachádzajú autochladničky, ktoré si udržia teplotu po dobu pár alebo niekoľkých hodín, potom tu sú hermeticky uzavreté sofistikované autochladničky, obsah ktorých vydrží v chlade výrazne dlhšie. Za takéto autochladničky si však treba výraznejšie priplatiť.

Rýchlosť vychladenia priestoru závisí od metódy využitej pri ochladzovaní. V prípade termoelektrickej autochladničky sa jedná o niekoľkohodinové schladenie, kdežto kompresorové autochladničky sú schopné schladiť izolovaný priestor za dobu niekoľkých desiatok minúť. Takéto rýchle vychladenia priestoru zľahčujú prípravy na výlety, kedy nie je za potreby už v predstihu v noci zapojiť autochladničku, stačí to jednoducho urobiť v to isté ráno, kedy plánujete vyraziť.

Prečítajte si aj: Poradca výberom pre -> strešné boxy

Rozmery

Rozmery vo väčšine prípadov zodpovedajú objemu autochladničky. Menšie rozmery sú vhodné najmä vtedy, ak máte menšie rodinné auto, respektíve plánujete mať autochladničku blízko pri sebe. V iných prípadoch sú objemnejšie a rozmernejšie autochladničky len a len výhodou.

TIP: Berte na vedomie, že ak si chcete zakúpiť absorpčnú autochladničku, vyhradený priestor bude musieť byť kvôli potrebnému odvetrávaniu väčší.

Iné špecifiká

Prítomnosť batérie

Niektoré modely môžu obsahovať batériu, ktorá by začala poháňať autochladničku v prípade odpojenia napájania. Mierne pridávajú na váhe, no napriek tomu môžu v zložitej situácii pomôcť.

Funkcia ABS

Za pomoci ABS autochladnička neustále monitoruje dodávané napätie. V prípade poklesu na určitú hodnotu napätia sa autochladnička vypojí. Je prítomná najmä v drahších modeloch. Vďaka tomuto systému sa vodič nemusí obávať úplného vybitia autobatérie a následným problémom.

Teplotné limity

Zatiaľ čo pasívne autochladničky udržiavajú teplo v závislosti od teploty vloženého predmetu, elektricky poháňané autochladničky využívajú rozličné mechanizmy, ktoré koniec koncov ovplyvňujú to, ako hlboko môže vnútorná teplota klesnúť. Zatiaľ čo kompresorové autochladničky dokážu s ľahkosťou udržiavať dostatočne nízku teplotu na schladenie surového mäsa nezáležiac od toho, či sa nachádzate v strednom východe, vnútorné teploty termoelektrických či absorpčných autochladničiek závisia od okolitej teploty. Tento teplotný rozdiel medzi okolím a vnútornou atmosférou chladničky sa v týchto druhoch pohybuje okolo dvadsiatich stupňov, a tak v prípade štyridsiatok budete mať v chladničke takéhoto druhu teplotu nižšiu len o dvadsať stupňov, nedostatočnú na udržiavanie čerstvosti mäsa či iných surovín.

Často kladené otázky (FAQ)

Q: Môžu autochladničky aj ohrievať?

A: Funkciu zohrievania vnútra poskytuje práve termoelektrická autochladnička, ostatné druhy sú určené výlučne na ochladzovanie. Termoelektrický druh je teda vhodný aj na zimu či zimnejšie dni jari a jesene, kedy udržia obedáre či iné pokrmy/nápoje teplé.

Q: Nemám dostatočný rozpočet na kompresorovú autochladničku, zároveň pasívna by nespĺňala moje požiadavky. V prípade rozpočtovej voľby, je lepšie siahnuť po termoelektrickej alebo absorpčnej?

A: Oba druhy majú veľmi podobné výsledné chladenie, nakoľko je vnútorná teplota týchto autochladničiek relatívna od teploty okolia. Rozdiel je však v spotrebe ako aj spôsobu ochladzovania. Zatiaľ čo absorpčné využívajú malé množstvo elektrickej energie na pohon, termoelektrické sú energeticky náročnejšie. Avšak problémom absorpčných autochladničiek je to, že z dôvodu mechanizmu založeného na plyne a zbavovania sa odchytávaného tepla, je potrebné mať autochladničku tohto druhu vo väčších, neuzavretých priestoroch, kde sa môže neustále odvetrávať. Ak teda máte karavan alebo dodávku, absorpčná autochladnička bude vhodnejšou voľbou. Ak si však chcete brať autochladničku so sebou do vášho osobného auta, termoelektrická bude tá správnejšia voľba. 

Q: Kde v aute by som mal autochladničku uskladňovať?

A: Najvhodnejšie miesto je chladné a bezslnečné miesto. Kufor, či iné priestory, kde sa teplo len akumuluje a nemá kam unikať, nie je dobrou voľbou, a to najmä ak sa jedná o autochladničky, vnútro ktorých je teplotne závislé od teploty okolia. Vhodným miestom na uloženie môže byť napríklad priestor na nohy oproti resp. pod sedačkou. Uistite sa, že autochladnička je dostatočne vzdialená od stien, vtedy je schopná účinne sa zbavovať odsávaného tepla.

Redakcia

Redakcia

Už od roku 2017 sme tu pre Vás a pomáhame Vám s výberom produktov. V našich článkoch nájdete objektívne, hodnotné rady a tipy pri výbere produktov. Zapojte sa do diskusie a dajte nám vedieť v komentári, aký model produktu používate vy a či ste s ním spokojný a pomôžte tak iným návštevníkom.

Ohodnoťte tento článok
[Celkom: 8 Priemerne: 4.9]